Estimulació musical: músics menuts


Quan una persona descobreix que existeixen classes de música per a infants d’1, 2 i 3 anys, el primer que es pregunta és: es pot ensenyar música a nens tan petits? Què és el que fan?

L’educació musical no busca només formar futurs professionals. Està pensada perquè des que són ben petits es puguin despertar les seves qualitats musicals i utilitzar la música com a eina de formació integral de la persona i ensenyar a que la música els acompanyi al llarg de la vida. Gaudir de la música i estar ben nodrits de bones experiències musicals ens alimenta, ens fa més humans, més sensibles i més cultivats.

Els primers anys de la vida són fonamentals en el desenvolupament d’una persona. Tot el que puguem fer perquè els nens i nenes creixin plens d’experiències positives i sanes, en aquests cas a través de la música, els beneficiarà en la seva percepció i expressió. A més, és l’etapa de major capacitat per a aprendre que tindran en tota la seva vida. Les arts musicals són part del procés cognitiu, ja que influeixen sobre les funcions i sistemes responsables de tot l’aprenentatge.

Durant les classes es porten a terme activitats d’estimulació musical que promouen i impulsen el seu desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, la parla i la motricitat, entre d’altres coses. Amb el seu cos descobreixen les qualitats dels sons mentre treballem l’audició, el sentit rítmic, les cançons i el moviment. Amb el joc musical es fomenta l’estabilització del desenvolupament emocional i cognitiu, i ajuda a l’aprenentatge del llenguatge enllaçant patrons de moviment amb patrons de percepció auditiva (paraules, frases, ritmes, etc.). Amb la cançó es fusiona la música i el llenguatge; és el vehicle ideal per a desenvolupar l’expressió i la comunicació.

Per a infants de 7 mesos a 2 anys

En el cas de treballar estimulació musical amb infants des de 7 mesos fins a 2 anys, la participació del pare o de la mare és imprescindible i s’hi ha d’implicar de forma activa, agafar-lo, cantar amb l’infant, aprendre els jocs, les cançons, i participar de les audicions de música. Aquesta activitat es converteix també en una eina meravellosa de comunicació entre els pares i els seus fills.

Els objectius de l’estimulació musical en les primeres etapes de la vida són:

 • Afavorir l’atenció, la concentració i desenvolupar la percepció auditiva.
 • Potenciar el desenvolupament muscular. Aprendre a relaxar-se.
 • Reconèixer el seu cos i les seves propietats sonores.
 • Descobrir l’espai que els envolta a través d’estímuls sonors.
 • Potenciar la seva coordinació motriu i l’integració dels seus reflexos.
 • Ampliar vocabulari a través de cançons, rimes i contes musicals.
 • Augmentar la seva capacitat vocal com a forma d’expressió linguístico-musical.
 • Estimular la creativitat aportant una actitud positiva a l’entorn.
 • Crear coneixement “a priori” a través de la cançó.
 • Anticipació del que es vol aprendre.
 • Amb la cançó s’ajuda a més a la memorització d’aspectes acadèmics.
 • Fomentar la capacitat de recordar, veure, sentir, escoltar, coordinar i analitzar (semblances i diferències)
 • Facilitar el raonament lògic i el joc simbòlic a través de contes musicals.

A l’aula, tots aquests continguts es treballen de forma progressiva amb repeticions creatives i estimulació sensorial dins d’un context de seguretat i diversió.

 
 • Música per a nadons 2-3 anys: dimecres de 5:15-6:00 de la tarda.
 • Iniciació 4 anys: a determinar.
 • Iniciació 5 anys: dimecres de 6:15-7:15 de la tarda.
 • Preliminar -primer de llenguatge musical 6-7 anys: dilluns i dimecres de 6:15-7:00 de la tarda.

Demanar informació