Oferta educativa

L’ensenyament a l’escola ofereix una formació bàsica musical sobre el llenguatge musical, i des de ben petits aprendre a gaudir fent música cantant, escoltant audicions, amb jocs de ritme moviment i imaginació, contes musicals i exercicis d’atenció i relaxació. També escollint el seu instrument preferit, aprenent a tocar-lo.

S’imparteix l’ensenyament musical adaptat a l’edat dels alumnes, tant pels qui vulguin esdevenir afeccionats sensibles, com els qui més endavant es vulguin dedicar a la música de forma professional.

A l’escola hi ha diferents grups i assignatures segons l’edat dels alumnes. Els instruments es poden estudiar tant en l’estil clàssic com modern: