Estimulació musical: músics menuts

Quan una persona descobreix que existeixen classes de música per a infants d’1, 2 i 3 anys, el primer que es pregunta és: es pot ensenyar música a nens tan petits? Què és el que fan?